Kwarantanna najważniejsze informacje

Kogo dotyczy kwarantanna

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które:

 • Miały kontakt z osobami zakażonymi / podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.
 • Mieszkają z osobą, która została objęta kwarantanną.
 • Przekroczyły granice RP (odstępstwa od tej zasady zawarte zostały w Rozporządzeniu – dostępne na dole strony).

Zasady kwarantanny

Najważniejsze zasady kwarantanny:

 • Czas trwania 14 dni (w przypadku przekraczania granicy 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy).
 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie przyjmuj odwiedzin osób z zewnątrz.
 • Załóż maskę lub szalik/chustkę na twarz, jeśli ma do Ciebie przyjechać lekarz lub karetka.  
 • Monitoruj swój stan zdrowia: 
  — regularnie mierz sobie temperaturę,
  — zastanów się, jak się czujesz, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
  — jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij porady medycznej przez telefon. 
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej
  (504 022 816, 514 122 992).
 • Przestrzegaj zasad higieny.
 • Dbaj o to, by Twój organizm miał zapewnione wszystko, co niezbędne do dobrego funkcjonowania: wysypiaj się, jedz lekkostrawne posiłki z dużą ilością warzyw i owoców, pij dużo wody.

Kontrola przestrzegania kwarantanny

Kontrola przestrzegania obowiązku pozostania w domu odbywa się poprzez:

 • Obowiązkową Aplikację „Kwarantanna Domowa” – szczegółowe informacje dostępne tutaj.
 • Kontrolę policyjną.

Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny do 30 000 zł

Odbywanie kwarantanny poza miejscem zamieszkania

W przypadku braku możliwość odbywania kwarantanny w miejscu zamieszkania, istnieje możliwość odbywania jej w ośrodku do kwarantanny. 
Miejsce w ośrodku jest przydzielane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 32 255 21 95, 32 256 56 01.

Zakończenie kwarantanny 

Okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) ulega zakończeniu po:

 1. 24 godzinach od wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakaże-nia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministro-wi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych, uzyskanego z materiału klinicznego pobranego od osoby poddanej kwarantannie nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia lub styczności, albo
   
 2. 14 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności, w przypadkach gdy badanie, o którym mowa w pkt 1, nie zostało wykonane.”.

Jeśli jesteś na kwarantannie z powodu powrotu do kraju, obowiązuje Cię ona przez 14 dni, licząc od dnia następnego. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje straż graniczna w momencie przekroczenia granicy. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dat kwarantanny, kontaktuj się z urzędem wojewódzkim.

W przypadku kwarantanny nakładanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o jej nałożeniu i dacie jej zakończenia informuje telefonicznie pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
W obu przypadkach po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku braku objawów COVID-19, automatycznie możesz wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe zaświadczenie od sanepidu.

Pomoc psychologiczna i wsparcie

Informacje dostępne na stronie – kliknij tutaj

Zasiłek na czas kwarantanny

Jeśli zostałeś poddany kwarantannie masz prawo do:

 • zasiłku chorobowego, 
 • zasiłku opiekuńczego (na opiekę nad dzieckiem), 
 • zasiłku wprowadzonego tzw. specustawą. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym znajdziesz na stronie ZUS. 
Przejdź do informacji o zasiłku opiekuńczym.

W przypadku kwarantanny podstawą do wypłacania każdego z tych zasiłków jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego. Jeśli Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną podjęła decyzję o Twojej lub Twojego dziecka kwarantannie, izolacji w szpitalu, dostaniesz zaświadczenie od Państwowego Inspektora Sanitarnego. Przekazujesz je po zakończeniu kwarantanny swojemu pracodawcy lub do ZUS i na tej podstawie zostanie Ci wypłacony zasiłek. Jeśli trafisz do szpitala, dostaniesz normalne zwolnienie lekarskie, na podstawie którego wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Zasiłek na czas kwarantanny dotyczący osób powracających 

Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ, przysługują Ci świadczenia z tytułu choroby — wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.
Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, złóż oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Pamiętaj, by je złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.
Sprawdź, jakie świadczenia przysługują Ci po powrocie do kraju

Więcej informacji

Akty prawne:

ć>