Postępowanie (kryteria)

Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania 

Kryteria kliniczne

Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  1. gorączka
  2. kaszel
  3. duszność

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję kronowirusa SARS-CoV-2
  2. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  3. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Osoba spełniająca powyższe kryteria powinna niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby:

Lokalną Stację Sanitarno-Epidemiologiczną: 

dni robocze w godzinach 7:25–15:00 tel. 33 499 29 22 
całodobowo: tel. 504 022 816, 514 122 992

lub jeden ze szpitali zakaźnych

wykaz tutaj

 

Nie należy zgłaszać się bezpośrednio do lekarza oraz na Szpitalny Oddziału Ratunkowego (SOR).
źródło Państwowa Inspekcja Sanitarna