Pomoc psychologiczna, interwencyjna i wsparcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Formy pomocy:

  1. pomoc psychologiczna i wsparcie,
  2. informacja o innych formach pomocy, w tym działaniach na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie,
  3. działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30
33 499 25 01, 33 499 25 02, 33 499 25 06, 33 499 25 08 lub 503 725 800

poczta e-mail: zespol_interdyscyplinarny@mops.bielsko.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Formy pomocy:

  1. interwencja kryzysowa,
  2. pomoc psychologiczna i wsparcie,
  3. udostępnianie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu Ośrodka przy ul. Pięknej 2 w Bielsku-Białej
  4. przekazywania odpowiednim służbom zgłoszeń od osób starszych lub samotnych dotyczących udzielenia im niezbędnej pomocy (leki, żywność).
  5. Pomoc dla nauczycieli/uczniów i rodziców. Plakat do pobrania KLIK

Całodobowy kontakt telefoniczny: 33 814 62 21, 33 811 99 00

Kontakt sms-owy dla osób niesłyszących i niedosłyszących w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego i pomocy w innych trudnych sytuacjach kryzysowych tel. 530 560 611

poczta e-mail: poikbielsko@interia.pl

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

Bielskie Centrum Psychiatrii

Formy pomocy: Pomoc psychologiczna dla osób potrzebujących wsparcia, przebywających na kwarantannie oraz izolacji społecznej.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00 pod numerem tel. 602 391 719

Śląski Telefon dla Seniora SERNIOR-fon 

Formy pomocy: pomoc terapeutyczna i interwencyjna

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00, pod numerem tel. 32 506 56 40