Informacje o koronawirusie

Czym jest koronawirus i jakie są jego objawy?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.

Najczęściej występujące objawy choroby:
- gorączka,
- kaszel,
- duszność,
- problemy z oddychaniem,
mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

Jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Jak często występują objawy?

W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że śmiertelność poza Chinami wynosi tylko 0,7%.

Kto jest najbardziej narażony?

Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby. WHO zaleca osobom w każdym wieku podjęcie kroków w celu ochrony przed wirusem, np. poprzez przestrzeganie zasad higieny rąk i higieny dróg oddechowych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  1. Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania.
    Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  3. Zachowaj bezpieczną odległość (2 metry pomiędzy pieszymi).

  4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

  5. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej.

Więcej Informacji: