Zmiany regulacji – m.in. zasad kwarantanny i izolacji

gov.pl

Kwarantanna z kontaktu

Od 11 lutego zlikwidowana zostaje tzw. „kwarantanna z kontaktu”. Innymi słowy sam kontakt z osobą chorą nie będzie już podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny.

Jednak jeśli wiesz, że miałeś/łaś kontakt z osobą chorą – unikaj kontaktu z innymi w miarę możliwości i monitoruj swój stan zdrowia. Pamiętaj również o przestrzeganiu zasad dotyczących noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Po przekroczeniu granicy

Od 11 lutego, niezależnie od kierunku przylotu bądź przyjazdu do Polski, kwarantanna wjazdowa co do zasady trwa 7 dni dla osób bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID.

Jeśli kwarantanna po przekroczeniu granicy został nałożona przed 11 lutego , jej długość nie zostanie skrócona.

Nadal jest możliwość zwolnienia z kwarantanny dzięki wykonaniu testu w ciągu 48 godzin o przekroczenia granicy dla osób niezaszczepionych przyjeżdżających z :

  • Państw należących do strefy Schengen,
  • Państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino lub Państwa Watykańskiego. 

Kwarantanna dla współdomowników

Od 15 lutego:

  • jeśli mieszkasz z osobą chorą na COVID-19 Twoja kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja tej osoby.
  • jeśli zakończyłeś izolację lub hospitalizację nie zostaniesz objęty kwarantanną z powodu zamieszkiwania z domownikiem objętym izolacją przez 30 dni od zakończenia Twojej choroby.

Izolacja

Od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni. Bez zmian pozostają rozwiązania dla medyków i osób pracujących w służbach – sprawdź.

Zaświadczenie o powrocie do zdrowia

Jeśli miałeś pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Jest ono wydawane najwcześniej 11 dni (od 15 lutego 8 dni) po dacie testu, a jego ważność wynosi nie więcej niż 180 dni od dnia uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Zaświadczenie to w Polsce jest traktowane na równi z Unijnym Certyfikatem COVID-19, jednak nie uprawnia Cię do przekroczenia granicy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zmiany-zasad-kwarantanny-i-izolacji

Najważniejsze akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
(wraz ze zmianami – akty zmieniające również dostępne pod linkiem)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
(wraz ze zmianami – akty zmieniające również dostępne pod linkiem)