Teatry, kina, filharmonie i opery warunkowo otwarte dla publiczności

gov.pl

Wytyczne dotyczące przestrzegania rygoru sanitarnego

Instytucje kultury, takie jak kina, teatry, opery, filharmonie oraz domy i ośrodki kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo, mogą wznowić działalność pod następującymi warunkami:

  • udostępniania widzom lub słuchaczom 50 % liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni)
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Obowiązek zajmowania siedzenia co drugie miejsce oraz zachowania odległości 1,5 m między osobami nie dotyczy widza lub słuchacza, który ma pod opieką dziecko poniżej 13. roku życia lub osobę wymagającą opieki, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Działalność bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m² powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki musi być umieszczona informacja o limicie osób, należy również podjąć środki zapewniające przestrzeganie ww. limitu.

Muzea i galerie sztuki również mogą być otwarte dla zwiedzających w rygorze sanitarnym uwzględniającym 1 osobę na 15 m². Szczegółowe wytyczne dotyczące działalności muzeów i galerii w warunkach pandemii: https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/teatry-kina-filharmonie-i-opery-warunkowo-otwarte-dla-publicznosci

-----------------------------------------------------------------------------

Obowiązujące akty prawne dostępne tutaj ==> https://zzk.bielsko-biala.pl/node/545

Dziennik Ustaw RP ==> https://dziennikustaw.gov.pl/DU