Tarcza Antykryzysowa 2020 - pożyczki dla przedsiębiorców

obraz

Tarcza Antykryzysowa 2020 - pożyczki dla przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie Urzędu https://bielsko-biala.praca.gov.pl/

Wniosek do pobrania https://bielsko-biala.praca.gov.pl/-/11920699-tarcza-antykryzysowa-2020-niskoprocentowa-pozyczka-dla-przedsiebiorcow.

Wnioski należy składać do Urzędu poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w holu siedziby PUP w Bielsku-Białej skrzynki w dniach pn- pt w godzinach od 8:00 do 13:00, wejście główne od ulicy Partyzantów.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowo na stronie internetowej utworzona została specjalna zakładka zawierająca szczegółowe informacje na temat ww. instrumentów – „Tarcza Antykryzysowa 2020".

W razie pytań bądź wątpliwości Urząd uruchamia informację telefoniczną:
(33) 496-51-61 oraz (33) 496-51-64
lub mailową tarcza@pup-bielsko.pl