Sprawy przez e-Urząd Skarbowy

Obraz

e-Urząd Skarbowy

To serwis budowany etapami do września 2022 r. Już teraz petenci mają dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy czy do wykazu mandatów karnych. Podatnicy mają również możliwość płatności on-line na rzecz organów skarbowych i sprawdzenia swoich danych osobowych, które posiada urząd skarbowy. W serwisie można złożyć w formie elektronicznej niektóre pisma, np. zawiadomienie ZAW-NR (zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT – przyp. red.), pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań.

Wizyta w urzędzie skarbowym

W sytuacjach, gdy petent nie może załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chce osobiście udać się do urzędu skarbowego, powinien umówić się i zarezerwować termin i godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.p. Wizyty nie trzeba umawiać, jeśli chcemy jedynie zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

Materiał pochodzi ze strony: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/sprawy-przez-e-urzad-skarbowy