Śląski telefon dla seniora

obraz

Z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego od dziś seniorzy potrzebujący wsparcia mogą zadzwonić na specjalnie uruchomiony numer telefonu.

Śląski Telefon dla Seniora SERNIOR-fon funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, pod numerem telefonu: 32 506 56 40 

SENIOR-fon obsługiwać będą psychologowie, terapeuci, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Będzie on pełnić będzie dwie funkcje: terapeutyczną i interwencyjną.
Funkcja terapeutyczna to wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, bardzo ważne w tym trudnym czasie, gdy seniorom dają się we znaki osamotnienie, brak wsparcia, czasem bezsilność.
Z kolei dzięki funkcji interwencyjnej SENIOR-fonu seniorzy będą mogli zgłaszać problemy, z którym się zmagają, a pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej podejmą działania w celu skutecznej koordynacji pomocy dla nich w środowisku lokalnym.

obraz