Skrzynka na korespondencję

skrzynka

W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców od 20 marca przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6 wystawiona będzie specjalna skrzynka korespondencyjna, w której będzie można umieszczać pisma kierowane do UM.

Skrzynka będzie do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Przekazana w ten sposób korespondencja, która z oczywistych powodów nie będzie mogła zostać potwierdzona datą wpływu, powinna zawierać informację, do którego wydziału lub do której komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego jest kierowana.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek–środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–18:00
piątek 7:30–13:00