Rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie Covid-19

gov.pl

Ćwiczenia oddechowe, ogólnosprawnościowe, inhalacje, masaże. To przykłady zabiegów dla pacjentów po Covid-19. Gotowy jest już program kompleksowej rehabilitacji. Kuracja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne.

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

Skierowanie przepustką do programu

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

W programie uczestniczą placówki, które:

 • mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym
 • i są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Każdy z realizatorów programu musi posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.

Nawet 6 tygodni na powrót do pełni sił

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:

 •     RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 •     aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
 •     EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 1.  kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym:
  - wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe,
  - i/lub gazowe kąpiele CO₂,
  - i/lub okłady z pasty borowinowej;
 6. masaż – według indywidualnych wskazań;
 7. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
 8. treningi relaksacyjne;
 9. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 10. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
 11. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących. 

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom również badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Kiedy będzie wiadomo, że rehabilitacja przynosi efekty?

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.

O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia. Ocena zostanie przeprowadzona po:

 • teście wysiłkowym na początku i na końcu leczenia (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej,
 • ocenie nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia (w skali nMRC),
 • spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego na początku i na końcu leczenia,
 • ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) na początku i na końcu leczenia,
 • ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel) na początku i na końcu leczenia.

Koszty rehabilitacji pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia. NFZ zapłaci blisko 200 zł za osobodzień. Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 został opisany w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 63/DSOZ/2021

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rehabilitacja-dla-pacjentow-po-przebytej-chorobie-covid-19