Profilaktyka w autobusach

obraz

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) w kraju, w trosce o bezpieczeństwo pasażerów oraz kierowców – wprowadzone zostają z dniem 16 marca – do odwołania – nadzwyczajne środki ostrożności dotyczące zmian w zakresie zasad funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Bielsku-Białej: 

  • zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców oraz kontroli biletów przez kierowców podczas wsiadania pasażerów do pojazdu;
    sprzedaż biletów odbywać się będzie poprzez stacjonarne punkty sprzedaży, biletomaty oraz poprzez aplikację mobilną SkyCash – najlepszą formę z punktu widzenia profilaktyki przed zakażeniem koronawirusem;
  • wydzielenie stref wolnych od pasażerów;
    strefy wydzielone w autobusach, w których nie będą mogli przebywać pasażerowie obejmą oznakowany obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń;
  • zawieszenie stosowania wymogu wsiadania przez pasażerów wyłącznie przednimi drzwiami oraz obowiązku sygnalizowania przyciskiem zamiaru opuszczenia pojazdu;
    podczas obsługi przystanku (wymiany pasażerskiej) kierowca autobusu zobowiązany będzie do automatycznego otwarcia wszystkich drzwi w pojeździe (prócz przednich, które wchodzą w obszar wydzielonej strefy wolnej od pasażerów).