Prawidłowe postępowanie ze zużytymi środkami ochrony indywidualnej.

obraz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przypomina właścicielom nieruchomości (otoczenie sklepów, targowisk, chodniki, ulice) o prawidłowym postępowaniu ze zużytymi środkami ochrony indywidualnej.

"Jeśli jesteśmy osobami zdrowymi i korzystamy ze środków zapobiegawczych, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych np. w miejscu pracy, w komunikacji miejskiej, podczas zakupów w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednorazowe rękawiczki i maseczki ochronne wyrzucamy do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek."