Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

gov.pl

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 •     poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 •     placówki doskonalenia nauczycieli,
 •     instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 •     instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 •     instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 •     inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.


Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc psychologiczna Bielsko-Biała

Na terenie miasta Bielsko-Biała również zostały uruchomione numery telefonów pod którymi można uzyskać pomoc psychologiczną, interwencyjną oraz wsparcie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Formy pomocy:

 1. pomoc psychologiczna i wsparcie,
 2. informacja o innych formach pomocy, w tym działaniach na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie,
 3. działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30
33 499 25 01, 33 499 25 02, 33 499 25 06, 33 499 25 08 lub 503 725 800

poczta e-mail: zespol_interdyscyplinarny@mops.bielsko.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Formy pomocy:

 1. interwencja kryzysowa,
 2. pomoc psychologiczna i wsparcie,
 3. udostępnianie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu Ośrodka przy ul. Pięknej 2 w Bielsku-Białej
 4. przekazywania odpowiednim służbom zgłoszeń od osób starszych lub samotnych dotyczących udzielenia im niezbędnej pomocy (leki, żywność).
 5. Pomoc dla nauczycieli/uczniów i rodziców. Plakat do pobrania KLIK

Całodobowy kontakt telefoniczny: 33 814 62 21, 33 811 99 00

Kontakt sms-owy dla osób niesłyszących i niedosłyszących w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego i pomocy w innych trudnych sytuacjach kryzysowych tel. 530 560 611

poczta e-mail: poikbielsko@interia.pl

Bielskie Centrum Psychiatrii

Formy pomocy: Pomoc psychologiczna dla osób potrzebujących wsparcia, przebywających na kwarantannie oraz izolacji społecznej.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00 pod numerem tel. 602 391 719

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow