Pomoc psychologiczna, interwencyjna oraz wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie

Obraz

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Formy pomocy:
•    pomoc psychologiczna i wsparcie,
•    informacja o innych formach pomocy, w tym działaniach na rzecz bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia przemocą w rodzinie,
•    działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30:
33 4992501, 33 4992502, 33 4992506, 33 4992508 lub 503725800

poczta e-mail: zespol_interdyscyplinarny@mops.bielsko.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Formy pomocy:
•    interwencja kryzysowa,
•    pomoc psychologiczna i wsparcie,
•    udostępnianie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu Ośrodka przy ul. Pięknej 2
w Bielsku-Białej

Całodobowy kontakt telefoniczny:  33 814 62 21, 33 811 99 00

Kontakt sms-owy dla osób niesłyszących i niedosłyszących w sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego i pomocy w innych trudnych sytuacjach kryzysowych tel. 530 560 611

poczta e-mail: poikbielsko@interia.pl

Możliwy kontakt przez Facebooka, aplikację Messenger lub Skype z możliwością video rozmów

Komenda Miejska Policji

Całodobowy interwencyjny kontakt telefoniczny:  centrala KMP 47 8571200
Telefon alarmowy: 112