Od poniedziałku, 14 lutego br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej przywraca pełną obsługę mieszkańców.

UM

Uwaga! Bezpośrednia obsługa osób, załatwiających swoje sprawy w Urzędzie Miejskim będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku każdy będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk, a wewnątrz będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowania dystansu od innych osób.

Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez platformę ePUAP oraz drogą mailową i zachęcamy do korzystania z tych sposobów komunikacji z Urzędem Miejskim.

Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej informuje, że w uroczystościach ślubnych nadal będzie mogło wziąć udział jedynie 8 osób.

Źródło: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/wraca-pelna-obsluga-mieszkancow-0