Nieodpłatna pomoc prawna przez telefon

Obraz

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w sprawie porad prawnych coraz częściej dzwonią młodzi ludzie, którzy z powodu obecnej sytuacji stracili pracę. To utwierdza w przekonaniu, że porady są bardzo potrzebne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon powinny przesłać wypełniony wniosek – do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce Mieszkaniec Nieodpłatna pomoc prawna – na adres a.bialobrzeska@um.bielsko.pl
W wyjątkowej sytuacji, jeśli osoba potrzebująca porady, nie ma dostępu do Internetu, może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - przez telefon – pod nr telefonu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 33/497-15-72.
Po przyjęciu wniosku mailowo lub przez telefon pracownik Wydziału Polityki Społecznej umawia osobę zainteresowaną nieodpłatną poradą, przekazując dane kontaktowe – numer telefonu - adwokatowi lub radcy prawnemu pełniącemu dyżur telefoniczny i informuje zainteresowanego o terminie porad.