Nabór wniosków- dla mikroprzedsiębiorców

Obraz

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż uruchamia nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może być udzielana maksymalnie do kwoty 5 000,00 zł.

Przedmiotowe wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu https://bielsko-biala.praca.gov.pl/

- do pobrania TUTAJ

Wnioski należy składać do Urzędu poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej- wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej w holu Urzędu skrzynki w dniach pn-pt w godz od 8:00 do 13:00, wejście główne od ulicy Partyzantów.

Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatkowo na stronie internetowej utworzono została specjalna zakładka zawierająca szczegółowe informacje na temat ww. instrumentów- ,,Tarcza antykryzysowa 2020".

Urząd prosi o zapoznanie się z ogólną informacją dotyczącą zasad udzielania pożyczki- TUTAJ

W razie pytań bądź wątpliwości Urząd uruchamia informację telefoniczną

33 496 5161 oraz 33 496 5164 lub mailową tarcza@pup-bielsko.pl