Komunikat nr 22 Ministra Zdrowia

gov.pl

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 21 lutego 2022 r. przygotowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dot. warunkowego dopuszczenia produktu do obrotu po naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków, gdzie oceniano m.in. wyniki klinicznych badań bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Meksyku (badanie Prevent-19) oraz w Wielkiej Brytanii, oraz zaleceń eksperckich stosowania szczepionki Nuvaxovid przez WHO i australijskiego Zespołu ds. Szczepień ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) informuje, że szczepionka Nuvaxovid (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r.1 u osób w wieku ≥18 lat w Narodowym Programie Szczepień:

- w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,

- jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,

- w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej 5. miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2. miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovid.

Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia. 

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej 5. miesięcy.

Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19.

Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów.

Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

1 Termin dostępności w punktach szczepień zależny do realizacji dostaw do Polski i zgłoszonego zapotrzebowania

SCHEMAT PODSTAWOWY

Dawka 1/2

Dopuszczone preparaty 2/2

Preferowany preparat 2/2

Odstęp w dniach

Novavax

Novavax, Pfizer, Moderna

Novavax

21

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

Ukończony cykl szczepienia

Dopuszczone preparaty

Preferowany preparat

odstęp w dniach

nazwa dawki

Novavax (2/2)

Novavax, Pfizer, Moderna 1/2, JJ

Novavax,

150

Przypominająca

Pfizer (2/2)

Pfizer, Moderna 1/2, JJ, Novavax

Pfizer

150

Przypominająca

Moderna (2/2)

Moderna 1/2 dawki, Pfizer, JJ, Novavax

Moderna 1/2 dawki

150

Przypominająca

AZ (2/2)

Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax

Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax

150

Przypominająca

JJ (1/1)

Pfizer,Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax

Pfizer, Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax

60

Przypominająca

DAWKA DODATKOWA

Ukończony cykl szczepienia

Dopuszczone preparaty

Preferowany preparat

odstęp w dniach

Numer dawki

Novavax (2/2)

Pfizer, Moderna, Novavax

Novavax

28

3/3

Pfizer (2/2)

Pfizer, Moderna, Novavax

Pfizer

28

3/3

Moderna (2/2)

Moderna, Pfizer, Novavax

Moderna

28

3/3

AZ (2/2)

Pfizer, Moderna, Novavax

Pfizer, Moderna, Novavax

28

3/3

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-22-ministra-zdrowia-w-sprawie-stosowania-szczepionki-przeciw-covid-19-nuvaxovid-novavax-czas