Komunikat nr 21 Ministra Zdrowia w sprawie dawki przypominającej (czwartej) dla osób zaszczepionych dawką dodatkową przeciw COVID-19

gov.pl

Minister Zdrowia mając na uwadze stanowisko Rady Medycznej nr 29 z 16 listopada 2021 r. zaktualizowane o stanowisko nr 33 z 23 grudnia 2021 r. oraz aktualne zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych informuje, że osoby w wieku ≥ 12 lat, które otrzymały dawkę dodatkową (osoby z zaburzeniami odporności), mogą otrzymać dawkę przypominającą (czwartą) w odstępie co najmniej 5. miesięcy od dawki dodatkowej.

Czwarta dawka przeznaczona jest dla osób:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;

Skuteczność dawek przypominających

Nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie. W przypadku niektórych szczepień nabyta odporność maleje z czasem. To zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa. Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne. Decyzję o zaszczepieniu najlepiej podjąć po konsultacji z lekarzem.

Przyjęcie dawki przypominającej zmniejsza ryzyko hospitalizacji wśród osób dorosłych:

 • bez zaburzeniami odporności z 82% do 97%,
 • z zaburzeniami odporności z 69% do 88%.

Pamiętaj, że przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 jest rekomendowane także osobom, które chorowały na koronawirusa. Szczepienie dla ozdrowieńców jest możliwe 30 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu, a w przypadku osób z grupy zaburzeń odporności szczepienie może być wykonane już z chwilą ustąpienia objawów (okres 30 dni nie musi być zachowany!).

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień 4 dawką

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób po dawce dodatkowej zaleca się podanie szczepionki mRNA - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (30 µg) 0,3 ml lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg) – 0,25 ml.

*Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen może być jedynie warunkowo podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym z dawką dodatkową, wykonanym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 u osób powyżej 18 r.ż.

Automatyczne wystawienie skierowania na szczepienie dawką przypominającą dla osób które przyjęły dawkę dodatkową nastąpi jeżeli minął okres 150 dni od dawki dodatkowej oraz samo szczepienie zostało prawidłowo odnotowane w Karcie szczepienia (3 z 3).

W przypadku braku skierowania, decyzję o jego wystawieniu podejmuje lekarz z zachowaniem wymaganego minimalnego odstępu dla podania dawki przypominjącej.

DAWKA PRZYPOMINAJĄCA

Ukończony cykl szczepienia z dawką dodatkową

Dopuszczone preparaty

odstęp w dniach

nazwa dawki

(1 z przypominjąca)

Pfizer (3/3)

Pfizer, Moderna 1/2,JJ*

150

Przypominająca

Moderna (3/3)

Moderna 1/2 dawki, Pfizer, JJ*

150

Przypominająca

*Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen może być jedynie warunkowo podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym z dawką dodatkową wykonanym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 u osób powyżej 18 r.ż.

Prosta rejestracja na szczepienie

Na szczepienie zarejestrujesz się nie tylko w placówkach medycznych. Szczepienia dostępne są także w aptekach oraz galeriach handlowych. Jeśli stan Twojego zdrowia nie pozwala Ci na samodzielne dotarcie do punktu szczepień i jesteś pacjentem leżącym, możesz zgłosić potrzebę szczepienia w domu. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy.

Cały czas można także klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i możliwa jest przez:

 • bezpłatną infolinię 989;
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
 • pobliski punkt szczepień;
 • stronę www.pacjent.gov.pl;
 • mojeIKP – aplikację mobilną.

Idziesz na szczepienie przeciw COVID-19? Teraz możesz wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego przed szczepieniem na Internetowym Koncie Pacjenta

Źródło:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/czwarta-dawka-przypominajaca

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-21-ministra-zdrowia-w-sprawie-dawki-przypominajacej-czwartej-dla-osob-zaszczepionych-dawka-dodatkowa-przeciw-covid-19