Jak zgłosić szczepienie wykonane poza granicami Polski i otrzymać dawkę przypominającą oraz Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC)?

gov.pl

Każda osoba, która zaszczepiła się przeciw COVID-19 może wprowadzić swoje dane do krajowego systemu ewidencji szczepień oraz otrzymać Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC). Wystarczy zgłosić się do dowolnego punktu szczepień wraz z wymaganymi dokumentami.

Zgłoś szczepienie wykonane za granicą i otrzymaj UCC

Szczepienia przeciw COVID-19 przyjęte poza granicami Polski możesz zarejestrować w wybranym punkcie szczepień. Jeśli nie posiadasz UCC wydanego przez inny kraj, zabierz ze sobą wymagane dokumenty:

  1. Oryginał i kopię dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia.
  2. Tłumaczenie przysięgłe dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – proponowany wzór oświadczenia.

Dostarczone dokumenty (za wyjątkiem oryginału zaświadczenia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Jeżeli posiadasz Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) wydany w innym kraju, twoje dane mogą zostać wprowadzone do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce.

W tym celu zgłoś się do wybranego punktu szczepień. Pamiętaj, aby zabrać ze sobą:

  1. Oryginał i kopię UCC, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – proponowany wzór oświadczenia.

Kopię UCC włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Niezbędne jest przedstawienie UCC potwierdzającego przyjęcie każdej z dawek.

Przyjmij dawkę przypominającą w Polsce

Po wprowadzeniu twoich danych do krajowego systemu ewidencji szczepień dawkę przypominającą szczepienia możesz przyjąć także w Polsce (jeśli od twojego szczepienia w schemacie podstawowym minęło co najmniej 6 miesięcy lub 5 miesięcy w przypadku osób, które ukończyły 50 lat).

Ważne!

Uznanie szczepienia podstawowego przeciw COVID-19, wykonanego poza granicami UE, możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważnych tym szczepionkom, które zostały ujęte w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Uznanie szczepienia przypominającego wykonanego za granicą możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce (Pfizer-BioNTech lub Moderna).

Gdzie znajdę UCC?

Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) zostanie wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu twoich danych. Możesz go samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel”. Jeśli nie masz takiej możliwości poproś o jego wydrukowanie podczas wizyty w punkcie szczepień lub w placówce POZ.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/jak-zglosic-szczepienie-wykonane-poza-granicami-polski-i-otrzymac-dawke-przypominajaca-oraz-unijny-certyfikat-covid-19-ucc