Informacja o działaniach jednostek pomocy społecznej

seniorzy

Wsparcie dla osób, które korzystały z zajęć w ośrodkach wsparcia:
Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej udziela wsparcia uczestnikom zajęć w ŚDS i ich rodzinom w formie pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwienie spraw urzędowych i pocztowych. Ponadto pracownicy Podkowy pozostają w stałym kontakcie z podopiecznymi ŚDS – podopieczni mają możliwość kontaktu telefonicznego i zgłaszania swoich potrzeb pod nr tel.:

  • ul. Hugona Kołłątaja 8 - tel. 33/812 55 54 w godz. 7.30-15.30,
  • ul. Piastowska 64 tel. 33/499 98 50 w godz. 7.30-15.30, 782 138 877,
  • ul. Milusińskich 6 tel. 33/470 74 52 w godz. 7.30-15.30.

Samotni uczestnicy zajęć korzystający z usług ŚDS Podkowa przy ul. Piastowskiej 64 mają możliwość otrzymania ciepłego posiłku.

Podopieczni Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-Białej funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:

  • Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych, ul. Sternicza 8a,
  • Dziennego Domu Senior +, ul. Partyzantów 62,
  • Klubu Samopomocy Klub Seniora, ul. Komorowicka 336D,
  • Klubu samopomocy Dla Osób Starszych "Przystań", ul. Piastowska 86,
  • Klubu Senior +, ul. Jesionowa 13,
  • Klubu Senior +, ul. Jutrzenki 2

są w posiadaniu numeru telefonu do swojego ośrodka wsparcia i w godzinach pracy, czyli od 7.30 do 15.30 mogą w każdej chwili kontaktować się z opiekunami. Ponadto opiekunowie poszczególnych ośrodków na bieżąco będą kontaktować się z wszystkim swoimi podopiecznymi. Oprócz opiekunów zaangażowany we wsparcie podopiecznych ośrodków wsparcia jest także pracownik socjalny, który dobrze zna podopiecznych i oni znają jego. W razie potrzeby służą pomocą. Samotne osoby korzystające z usług Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sterniczej 8a i Partyzantów 62 będą miały możliwość otrzymania ciepłego posiłku. Podopiecznym zostanie także przekazana informacja o pogotowiu zakupowym w Bielsku-Białej organizowanym przez wolontariuszy.

  • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną - funkcjonująca całodobowo - jest przygotowana do pracy polegającej na:

— udzielaniu podstawowych informacji na tematy związane z koronowirusem,
— świadczeniu pomocy psychologicznej na terenie placówki,
— przekazywaniu odpowiednim służbom zgłoszeń od osób starszych lub samotnych dotyczących  udzielenia im niezbędnej pomocy (leki, żywność),
— zdalnym kontakcie z pracownikami POIK  osób potrzebujących wsparcia psychologicznego poprzez trzy linie telefoniczne (tel. 33/8146221, tel. 33/8119900 lub tel. 19288),
— kontakcie poprzez adres mailowy: poikbielsko@interia.pl,
— kontakcie przez Facebooka, aplikację Messenger lub Skype z możliwością video rozmów.

Osoby i rodziny wymagające wsparcia w formie pomocy finansowej lub usług mogą zgłosić się do MOPS przy ul. Karola Miarki 11 w godzinach od 7.30-15.00, telefon 33/499 56 00, 33/499 56 13, 33/499 56 69, kontakt sms dla osób niesłyszących – 516 948 079.