6 czerwca otwieramy obiekty rekreacyjne

obraz fot. Wydział Prasowy UMBB

Od soboty 6 czerwca dzieci, młodzież i dorośli będą mogli korzystać z obiektów rekreacyjnych: placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, stref do ćwiczeń kalistenicznych i skateparków.

W trosce o bezpieczeństwo bielszczan wszystkie miejskie obiekty rekreacyjne zostaną zdezynfekowane przez pracowników spółki SUEZ. Dezynfekcja rozpoczęła się 4 czerwca od obiektów zlokalizowanych na Bulwarach Straceńskich.

Ze względu na brak wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, określających dokładne zasady reżimu sanitarnego, w którym obiekty te mogą funkcjonować, zalecamy przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania dystansu społecznego, dezynfekowania rąk i w razie potrzeby zakrywaniu ust i nosa.

Po opublikowaniu wytycznych w zakresie wymogów sanitarnych na terenie obiektów rekreacyjnych, zostaną one niezwłocznie wprowadzone przez Urząd Miejski.

Źródło: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/6-czerwca-otwieramy-obiekty-rekreacyjne